3003

מאת: עידו אנג'ל

59

לקיתי בדיסגרפיה. ראיתי ארון וכתבתי "ארון". אבל בלילה נפתחה דלת המילה וריח חורשה רטובה פשה בדפים.

371 במלאי

תגובות